ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 4 – Παρουσίαση στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου και ώρα 20:00, θα παρουσιαστεί στο 104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης των Εκδόσεων Καστανιώτη ο συλλογικός τόμος αστυνομικών ιστοριών, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 4. Ιστορίες από 19 συγγραφείς, ανάμεσά τους εγώ κι ο πατέρας μου, Τεύκρος Μιχαηλίδης, με μοναδικά προαπαιτούμενα τον ελλαδικό χώρο και ένα (τουλάχιστον) πτώμα. Πατήστε την εικόνα για λεπτομέρειες.

Σας περιμένουμε εκεί!

Α.Μ.

1 Comment

  1. July 9, 2011 at 14:25

    […] Το voice-over είναι ο πατέρας μου,Τεύκρος Μιχαηλίδης, από την παρουσίαση που έγινε στο 104 Κέντρο Λόγου των Εκδόσεων […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: