10η Γιορτή Παραμυθιών: Βασίλισσες, Ξωθιές και Πριγκιπέσσες » OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αριστερά προς τα δεξιά: Μαρία Πάντου, Γεωργία Λαζάρου, Ιωάννα Φραγκίσκου, Χρυσάννα Παππά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s