Συγγραφικά » 2011-12 – Metropolitan Tales #12 – Cover – Small

12-2011, Metropolis, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ #12.

Οι Μητροπολιτικές Ιστορίες είναι μια έκδοση -πρωτοβουλία της εφημερίδας Metropolis- που ασχολείται με την πόλη.

Μέσα στα τεύχη των Μητροπολιτικών Ιστοριών μπορεί να βρει κανείς ιστορίες σαν μικρά διηγήματα με πρωταγωνίστρια σταθερά την Αθήνα, ως μια μητρόπολη που γεννάει στιγμές και γεγονότα.

Μέσα απ’ το φανταστικό και το ρεαλιστικό, άνθρωποι από διάφορους χώρους συνεργάζονται με τις Μητροπολιτικές Ιστορίες και καταθέτους οτιδήποτε σχετικό με δυο κοινούς άξονες: την αγάπη για την πόλη και το γράψιμο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: