Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας

Η Ε.Λ.Σ.Α.Λ., κατόπιν πολύμηνων συζητήσεων και σχεδιασμού, ανακοίνωσε πλέον επισήμως την παρουσία της στον κόσμο και “έβγαλε στον άερα” το blog της. Μην αφήσετε το όνομα της Λέσχης να σας παραπλανήσει: το blog απευθύνεται τόσο σε συγγραφείς όσο και (ενδεχομένως πρωτίστως) σε αναγνώστες και λάτρεις του είδους και σαν βασικό στόχο έχει την επικοινωνία και τη δικτύωση όσων καταπιάνονται με αυτό. Αντί όμως να σας μεταφέρω στόχους, σκοπούς και άπαντα συναφή ατελώς εγώ, περάστε μια βόλτα να ρίξετε μια ματιά στα πρώτα αναρτημένα κείμενα, μεταξύ των οποίων και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόπειρα ορισμού της αστυνομικής λογοτεχνίας από τον Ανδρέα Αποστολίδη.

Α.Μ.

%d bloggers like this: