Μεταφράσεις » 2005-11 – Alexandria Publishing – De l’Alchimie a la Chimie – Cover – Greek – Small

Από την Αλχημεία στη Χημεία [2005, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια]

Σε ποιο βαθμό προκύπτει η χημεία από την αλχημεία; Για να απαντήσει στο συναρπαστικό αυτό ερώτημα, ο συγγραφέας δείχνει πώς οι νεότεροι χημικοί άντλησαν από τεχνικές και υλικά που επεξεργάστηκαν οι αιγύπτιοι, βυζαντινοί, άραβες και ευρωπαίοι αλχημιστές, ενώ παράλληλα ήρθαν σε ρήξη με το δόγμα της μεταστοιχείωσης των μετάλλων και την αναζήτηση της φιλοσοφικής λίθου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: